1. Nå målvikt

  • START den 10 september 2018.
  • Rapport i bloggen.
  • MÅL – förhoppningsvis under 2019.